Syyskokous kuulumisia

Vetkulogo

VeteraaniKuorma-autojen Seura ry:n syyskokous pidettiin Hattulan Tyrvännössä, Hotelli Petäyksessä sunnuntaina 7.11.2004.

Kokouksessa, jonka puheenjohtajaksi valittiin sipoolainen Jari Ala-Ilomäki, oli läsnä seuran puheenjohtaja ja sihteeri, sekä yhteensä 39 seuran täysivaltaista jäsentä.

1. Seuran toimintasuunnitelmaan on sisällytetty myös pitkän aikavälin suunnittelu -osuus, joka velvoittaa mm. kehittämään seuran toimintatapoja aktiivisesti.

2. Seuran puheenjohtajaksi 1.1.2005 alkavalle toimintakaudelle valittiin Veikko Hoppula Kangasalta.
Hallitukseen valittiin Jari Ala-Ilomäki Sipoosta (uusi), Antti J Kaura, Antti Prusi, Sture Palmgrén, Onni Sarjomaa (2.v) ja Osmo Mikkonen (2.v)
varsinaisina-, sekä Raimo Stenvall, Markku T Koskinen, Reino Lehtinen ja Erkki Mäkinen varajäseninä.

3. Loska-Ajo -kiertopalkinnon sai vuodeksi haltuunsa Nokialainen Matti Haavisto osallistuttuaan tapahtumaan vanhimmalla autolla, Ford AA vm. 1931.

4. Kuljetushistorian tuntemusta mittaavaan kilpailun 1. palkinnon voitti autokunta Raimo Mesiranta Kangasalta (ajokkinaan GMC PicUp/1954), toisen palkinnon voitti autokunta Pertti J Kangas Kankaanpäästä (Sisu K-41 SP /1963).

5. Kokouksen virallisen osuuden päätyttyä Veikko Hoppula esitti ajatuksia Seuran kehittämisohjelman eteenpäin viemiseksi.

Esityksen keskeisimmät viestit olivat:

  • Koko jäsenistön on osallistuttava ideointiin ja toiminnan kehittämiseen.
  • Seura asettaa tavoitteensa pitkälle tulevaisuuteen, ollakseen tulevaisuudessa(kin) tavoiteltu järjestö, arvostetuin alansa tietokeskus ja haluttu yhteistyökumppani (= tavara-autohistorian auktoriteetti) tavara-autohistorian tallennuksessa.
  • Kehitystavoitteet:o Vetku jakaa tietoa toiminnastaan entistä aktiivisemmin sekä yleisölle, medialle, että yhteistyötahoille (yritykset ja yhdistykset).
  • Julkisissa esiintymisissä noudatetaan "näyttävän kokonaisuuden" tavoitteita.
  • Kaikki olemassa oleva "hiljainen tieto" tallennetaan ja dokumentoidaan.
  • Kaikessa toiminnassa huolehditaan LAADUN varmistamisesta. Koulutusta tehostetaan. (Tapahtumien valmistelu, entistäminen, MA-tarkastukset, arkistointi).
  • Seuran osuutta yhteiskunnallisesti merkittävänä historiatiedon tallentajana tullaan kohottamaan.
  • Vahvuutta toiminnalle hankitaan mm. verkostoitumisella (alan asiantuntijat, sisaryhteisöt, maahantuontiyhtiöt, valmistajat).
  • Erityisesti nuorten harrastajien mukaan saamiseen tullaan panostamaan.