REKISTERISELOSTE


Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
1 Rekisterin nimi
Veteraanikuorma-autoseura ry:n jäsenrekisteri
2 Rekisterinpitäjä
Nimi: Veteraanikuorma-autoseura ry
Verkkosivut: http://www.vetku.fi
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Jari Kosenius
Osoite: Metsäkulmantie 270, 11130 Riihimäki
Puh. 040 5927 295
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:
• Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
• Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimi yhdistyksessä, jäsennumero, syntymäaika, jäsenyyden alkaminen ja päättyminen)
• Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
• Lisätiedot (lehtitilaustiedot, ajoneuvotiedot ym.)
5 Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.
6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.
7 Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee käyttäjätunnuksin suojattuna tietokoneella tai luotettavassa palvelinkeskuksessa palvelimella. Veteraanikuorma-autoseura ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.
8 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti rekisterinpitäjältä.

9 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.