Kuorma-auton katsastuskirja vuodelta 1921

(Lainaus julkaisusta "Vehoniemeläinen / Suomen Sotilas- ja erikoisajoneuvohistoriallinen museo, Kangasala, 1990)

Turun Osuuskaupan autosta on säilynyt vuoden 1921 katsastusasiakirja. Katsastusasiakirja on niin huonokuntoinen, ettei sitä ole voitu kopioida tähän, mutta siteeraamme sitä tärkeiltä osiltaan;
Asiakirja on nimitetty "Kaavake II. Tarkastuskirja" ja se kuuluu seuraavasti: Vuonna 1921 syyskuun 29. päivänä toimitti allekirjoittanut Willy Nordforsin avustamana automobiilin katsastuksen, jonka automobiilin omistaa Turun Osuuskauppa Aningaisten katu 14. Automobiilin selitys
Automobiilin valmistaja: Republic
Tyyppi ja valmistusnumero: 12064
automobiilin paino:_____ automobiilin tarkoitus: avovaunu
sylinterien luku: ______4 läpimitta:___________95 mm
iskupituus:__________127 mm automobiilin pituus:____5, 4 m
korkeus: ___________2,1 m suurin leveys: _______1,5 m
koneen käyttövoima:___bensiini moottorin ilmoitettu tehoisuus: 28 hv
suurin sallittu ajonopeus tunnissa: 30 kilometriä

Selontekoa koneesta

Ohjauslaite:

Onko se sen laatuinen, että automobiili voi
a) nopeasti ja varmasti väistää? voi
b) helposti kääntyä?voi

Jarrut:

Onko kaksi jarrua? on
Tehoavatko ne välittömästi käyttöpyöriin vai niihin kiintonaisesti yhdistettyyn pyörään? käyttöpyöriin
Onko kumpikin jarru kyllin voimakas paikalla pysäyttääkseen automobiilin? on

Merkinantolaite:

Saadaanko ääni aikaan mekaanisella laitteella, merkinantotorvella? sähkötorvella

Pysäytyslaite:

Voidaanko moottori nopeasti
a) pysäyttää? voidaan
b) irroittaa käyttöpyöristä? voidaan
Onko laitetta, joka estää automobiilin itsestään lähtemästä käyntiin? on

Peräytys:

Onko peräytysvaihdetta? on

Moottori:

Laskeeko savua, höyryä tahi pahanhajuista kaasua siinä määrin ja sillä tavoin, että siitä voi syntyä haittaa? ei
Saako moottori aikaan kovanlaista ääntä? ei
Voiko se aikaansaada tulipalon tahi räjähdyksen? ei
Ovatko sähköjohdot hyvin sijoitetut ja eristetyt? ovat
Neste- tahi kaasumaisen polttoaineen säiliöt ja putket:
Voivatko ne aikaansaad. tulipalon tahi räjähdyksen? ei
Ovatko ne suojatut ulkonaiselta vahingonteolta? ovat

Ohjauskyky:

Ovatko kaikki automobiilin käyntiinpanoa, ohjausta ja jarrutusta varten olevat kadensijat ja muut laitteet sijoitetut niin: a) ettei niiden suhteen voi erehtyä? ei voi
b) että ohjaaja helposti voi päästä niihin käsiksi tarvitsematta siirtyä paikaltaan tahi kääntää huomiotaan pois tiestä? voi
Voiko ohjaajan paikalta esteettömästi nähdä tielle? voi

Loppuarvostelu:

Onko automobiili täysin hyvässä kunnossa? on kunnossa
Onko automobiili paikkakunnan liikenteeseen soveltuva? on soveltuva.
Mainittu automobiili on tarkastettu Turun poliisikamarilla ja havaittu täysin hyvässä kunnossa olevaksi ja varustettu tunnusmerkillä: Turku 133.